Brudevalskurs

Brudevalskurs
Tirsdag 10. mai starter brudevalskurs .
Kurset vare 6 timer fordelt på  3 ganger med 2 timer hver gang.
Øvre Slettheia skole kl 19.00-21.00
10. mai, 24. mai og 31.mai
Pris kr 1200,- pr par.
Privat Brudevalskurs
Det er mulighet for å bestille et privat brudevalskurs.
Pris kr 2000,- for 4 timer
Kontakt: kurs@kdkdans.no merk med brudevals

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET I KRISTIANSAND DANSEKLUBB TIRSDAG 26. APRIL KL. 19:00-21:00 I VÅGSBYGD SAMFUNNSHUS, 2 ETG.

SAKSLISTE-TIL-ÅRSMØTET-I-KRISTIANSAND-DANSEKLUBB-TIRSDAG-26-April

Balanserapport avs 2015

Resultatrapport avs 2015

Noter til regnskap

Budsjett 2016 

Organisasjonsplan KDK Nytt Forslag

 • Innkomne forslag til forandringer er markert med gult
 • Styrets forslag til forandringer med grønt
 • Noen avsnitt er omskrevet og markert med tyrkis

 

 

Innkalling til årsmøte kl 19.00 29.mars 2016 i Kristiansand Danseklubb

Invitasjon til Årsmøte i Kristiansand danseklubb.

 • Dato:29.mars 2016 kl 19.00
 • Sted 2.etasje Vågsbygd Kultursenter

Saker som skal tas opp på årsmøte må meldes inn til styret inne 11.mars 2016

Sendes til: post@kdkdans.no

Fullstendig saksliste vil bli sendt ut 1 uke før årsmøte.

Foreløpig saksliste:

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste, foretningsorden og fremmøtte representanter.
 3. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokollen.
 4. Behandle årsberetning
 5. Behandle resultatregnskap for 2015 og status pr 31.12.2015.
 6. Budsjett 2016
 7. Fastsette kontingent for 2017
 8. Vedta ny lovnorm (endringer fra nif).
 9. Vedta organisasjonsplanen.
 10. Valg av styreleder, styremedlemmer, valgkomite og revisor.
 11. Behandle innkomne forslag og saker.

Stemmerett valgbarhet: For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Jf NIFs lov § 10-6. Dette innebærer at et medlem må ha være tilsluttet idrettslaget minst 1 måned og ha betalt kontingenten.

Velkommen til årsmøte

Hilsen Styret i KDK