Invitasjon til dugnadsarbeid 3. og 4. juli for Palmesus 2016

Palmesus

Etter svært gode erfaringer fra i for, ønsker Palmesus også i år å benytte seg av dugnadshjelp fra ulike foreninger og lag for å sikre Palmesus 2016 et godt arrangement. Vi har allerede med oss flere foreninger, men har fremdeles ledige vakter på nedrigg som vi trenger å besette. Totalt er det rundt om 500 personer som jobber dugnad under Palmesus. I den forbindelse lurer vi på om din forening ønsker å være med, og om det finnes flere laggrupper i din forening, blir vi meget takknemlig om e-posten kan videresendes til rette vedkommende for hvert lag.

Alle vakter på dagtid/kveldstid godtgjøres med 150 kroner timen. Inntektene fra dugnadsarbeidet vil gå til Fresstyle eller Sportsdans grenen avhengig av hva vakten velger å støtte.

Palmesus stiller med mat under vaktene. Vi ønsker at deltakerne er 15 år eller eldre. Arbeidsoppgavene vil være å ta ned telt, løfte og frakte bort ulike elementer, fjerne gulv, løfte gjerder, rigge ned sceneelementer, plukke søppel o.l.

Ledige vakter er:
Søndag 3. juli kl. 08-16 Nedrigg/scenerigg = 1200 kr
Søndag 3. juli kl. 1530-2330 Nedrigg/scenerigg = 1200 kroner
Mandag 4. juli kl. 08-16 Nedrigg = 1200 kr
Mandag 4. juli kl. 1530-2330 Nedrigg = 1200 kroner

Send epost til post@kdkdans.no med

Navn:
Tlf.:
Dansegren:

Brudevalskurs

Brudevalskurs
Tirsdag 10. mai starter brudevalskurs .
Kurset vare 6 timer fordelt på  3 ganger med 2 timer hver gang.
Øvre Slettheia skole kl 19.00-21.00
10. mai, 24. mai og 31.mai
Pris kr 1200,- pr par.
Privat Brudevalskurs
Det er mulighet for å bestille et privat brudevalskurs.
Pris kr 2000,- for 4 timer
Kontakt: kurs@kdkdans.no merk med brudevals

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET I KRISTIANSAND DANSEKLUBB TIRSDAG 26. APRIL KL. 19:00-21:00 I VÅGSBYGD SAMFUNNSHUS, 2 ETG.

SAKSLISTE-TIL-ÅRSMØTET-I-KRISTIANSAND-DANSEKLUBB-TIRSDAG-26-April

Balanserapport avs 2015

Resultatrapport avs 2015

Noter til regnskap

Budsjett 2016 

Organisasjonsplan KDK Nytt Forslag

  • Innkomne forslag til forandringer er markert med gult
  • Styrets forslag til forandringer med grønt
  • Noen avsnitt er omskrevet og markert med tyrkis