Invitasjon til dugnadsarbeid 3. og 4. juli for Palmesus 2016

Palmesus

Etter svært gode erfaringer fra i for, ønsker Palmesus også i år å benytte seg av dugnadshjelp fra ulike foreninger og lag for å sikre Palmesus 2016 et godt arrangement. Vi har allerede med oss flere foreninger, men har fremdeles ledige vakter på nedrigg som vi trenger å besette. Totalt er det rundt om 500 personer som jobber dugnad under Palmesus. I den forbindelse lurer vi på om din forening ønsker å være med, og om det finnes flere laggrupper i din forening, blir vi meget takknemlig om e-posten kan videresendes til rette vedkommende for hvert lag.

Alle vakter på dagtid/kveldstid godtgjøres med 150 kroner timen. Inntektene fra dugnadsarbeidet vil gå til Fresstyle eller Sportsdans grenen avhengig av hva vakten velger å støtte.

Palmesus stiller med mat under vaktene. Vi ønsker at deltakerne er 15 år eller eldre. Arbeidsoppgavene vil være å ta ned telt, løfte og frakte bort ulike elementer, fjerne gulv, løfte gjerder, rigge ned sceneelementer, plukke søppel o.l.

Ledige vakter er:
Søndag 3. juli kl. 08-16 Nedrigg/scenerigg = 1200 kr
Søndag 3. juli kl. 1530-2330 Nedrigg/scenerigg = 1200 kroner
Mandag 4. juli kl. 08-16 Nedrigg = 1200 kr
Mandag 4. juli kl. 1530-2330 Nedrigg = 1200 kroner

Send epost til post@kdkdans.no med

Navn:
Tlf.:
Dansegren: