Styret

Funksjon Navn Telefon Mail Hovedansvar

Leder Baard Bjerkaas 91805913baard123@me.com Sponsor, marked og konkurranser
Nestleder Helge Mushom 90758004 helge@helgemushom.no Økonomi, sponsor og sportsligutvalg
Styremedlem Anita Høyem 98649023 anitahoyem@yahoo.no Materialforvalter & Arrangementsansvarlig
Styremedlem Kine Granrud 48995013 kine-granrud@hotmail.com Web og kommunikasjon


Ungdomsrep Ane Gullsnedmoen Indrebø 48269096 agi-1998@hotmail.com Dansernes representant / Sosialkvelden
Vararep May Lene Øvre 93291598 may.l.ovre@gmail.com  media

Kontakt styret: post@kdkdans.no