Styret

Funksjon Navn Telefon Mail Hovedansvarstyret@kdkdans.no
Leder Baard Bjerkaas 91805913bb@kdkdans.no Sponsor, marked og konkurranser
Nestleder Helge Mushom 90758004 helge@kdkdans.no Økonomi, sponsor og sportsligutvalg
Styremedlem May-Lene Øvre93291598 may.l.ovre@gmail.com Materialforvalter & Arrangementsansvarlig
Styremedlem Nina With Kristensen 92248616 Web og kommunikasjon
Vararep. Linda Metveit
95043939


All henvendelse kan gjøres til: post@kdkdans.no eller vil du ta det direkte med styret: styret@kdkdans.no

 treningshelg@kdkdans.no For påmelding/bestilling av timer til treningshelg og samlinger

Spørsmål om kurs: kurs@kdkdans.no 

Spørsmål vedrørende faktura, send mail til: faktura@kdkdans.no

Sportslig Utvalg: su@kdkdans.no (treningsopplegg, bytte partner,)

Sponsor utvalg: sponsor@kdkdans.no Klubben trenger sponsorer, så kjenner du noen som ønsker å være med å bidra så er det bare å ta kontakt med sponsor-utvalget