Ny daglig leder i KDK

Styret i Kristiansand Danseklubb har besluttet å ansette en daglig leder i 40% stilling fra og med nyttår. Vi i styret har lenge sett på behovet for å ha en person som på daglig basis kan støtte i arbeidet med: - Økonomi/fakturering - Medlems registrering/kurs rekruttering - Kommunikasjon/Websider/sosiale medier - Sponsoravtaler/støtteordninger - Treneroppfølging Det er mange i dag som gjør en fantastisk dugnadsinnsats for klubben, også innenfor områdene nevnt over, det er vi helt avhengig av at alle fortsetter med. Ansettelsen av Daglig leder er ment å være et tillegg til dugnadsinnsatsen for å få ennå bedre koordinering og oppfølging av alle oppgaver klubben har. Vi i styret føler at dette var en riktig og nødvendig ansettelse for at klubben skal kunne utvikle seg videre slik vi ønsker og planlegger. Ny daglig leder i klubben er Ane Omdal Aune.