Årsmøte Kristiansand Danseklubb


Innkalling til årsmøte i Kristiansand Danseklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Kristiansand Danseklubb.

Årsmøtet avholdes den 05.03.2019 kl. 18:00 på Vågsbygd Samfunnshus 2.etg.

Saker som et medlem ønsker og tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 19.02.2019 til

Styret@kdkdans.no eller pr. post til Kristiansand Danseklubb/co Helge Mushom Bruvegen 3 4706

Vennesla

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er vedlagt i denne innkallelsen og vil i tillegg bli gjort

tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.kdkdans.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget, og ha betalt

kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om

stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Innkalling