Sakspapirer til Årsmøte 27. februar kl. 18.30

Sakspapirer til årsmøtet

Styret innkaller herved til årsmøte i Kristiansand Danseklubb.

Årsmøtet avholdes 27. Februar kl. 18.30 på Vågsbygd Samfunnshus, 2 etg.

-Valgkomiteens innstilling til nytt styre blir presentert på årsmøtet

-Revisor`s beretning til Årsregnskapet blir presentert på årsmøtet

NB! Sak 10 pkt. 10.2 - har har det sneket seg inn en feil, og skal ikke tas opp på årsmøtet

Klubben må på årsmøtet velge en kontrollkomite bestående av 2 medlemmer og 1 varamedlem: som erstatter dagens revisorer.


Mvh,

Styret