Vare - danseklasser

Freestyle nivå 1, 2, 3 og 4

I Freestyle nivå 1-4 har vi trening for dansere på ulike nivå i Freestyle. Etter hvert som barn blir godt trent og kanskje både ønsker å trene mer og blir mer tekniske, flyttes de opp i nivå. Det er trenere som avgjør når barn er modne for å flyttes i nivå. Dansere i nivå 1-4 kan delta med klubben i konkurranser. De som er kommet i nivå 3 tilbys trening i moderne dans og ballett ved siden av ren freestyle teknikk. Det vil også bli noe trening i turn for smidighet og teknikk for hopp.

Trenere i Freestyle: Anya Ovchinnikova og Katya Ovchinnikova, Andrine Fjogstad Tobiassen, Cecilie Smedstad Leirud, Ida Westbye og Yuliia Honcharova

Freestyle grunnkurs 6-9 år og 10-14 år

Freestyle grunnkurs er nybegynnerkurs for dansere som ønsker å lære å danse freestyle. Her har vi delt inn i to ulike aldersgrupper. Etter å ha lært grunnleggende trinn kan dansere flyttes opp på Freestyle nivå 1, eventuelt at det blir naturlig å fortsette å danse i aldersbestemte grupper.

våre klasser

Freestyle

Dans & Moro 3-4 år

Dans & moro er et dansekurs for gutter og jenter i alderen 3-5 år.

LEARN MORE

Freestyle grunnkurs Idda

Freestyle grunnkurs er nybegynnerkurs for barn og unge som ønsker å lære å danse freestyle.

LEARN MORE

Sportsdans for voksne

Sportsdans nivå 1, 2 og 3

Sportsdans nivå 1, 2 og 3 består av både standard dans og latin.

LEARN MORE

Sportsdans grunnkurs 5-7 år + 8-10 år

Sportsdans grunnkurs er nybegynnerkurs for barn som ønsker å lære å danse sportsdans.

LEARN MORE

DANSEMIKS 6-8 ÅR + 7-9 ÅR

Dansemiks er som navnet tilsier en miks av ulike dansestiler, men med hovedfokus på

LEARN MORE

Freestyle

Freestyle grunnkurs Vågsbygd

Freestyle grunnkurs er nybegynnerkurs for barn og unge som ønsker å lære å danse freestyle.

LEARN MORE

Sportsdans grunnkurs 5-7 år og 8-10 år

Sportsdans grunnkurs er nybegynnerkurs for dansere som ønsker å lære å danse sportsdans. Her har vi delt inn i to ulike aldersgrupper. Etter å ha lært grunnleggende trinn kan dansere flyttes opp på Sportsdans nivå 1.

Trener uavklart pr dd

Freestyle

Dansemiks 5-6 år

Her har vi ett kurs for barn i alder 5-6 år og ett kurs for barn i alder 7-10 år. I dansemiks blir barna kjent med grunntrinn i både sportsdans og freestyle, og de kan basert på denne kunnskapen etter hvert velge å trene mer spesifikt på enten sportsdans eller freestyle.

Trener Helene Barikmo Au

Freestyle Idda nivå 1 og 2

Vi har trening for barn og unge på ulike nivå i Freestyle. Etter hvert som danserne blir godt trent og kanskje ønsker å trene enda mer og bli mer tekniske, flyttes de opp i nivå. Det er trenerne som avgjør når hver enkelt danser er moden for dette.

LEARN MORE

Freestyle Vågsbygd nivå 1, 2, 3 og 4

Vi har trening for barn og unge på ulike nivå i Freestyle. Etter hvert som danserne blir godt trent og kanskje ønsker å trene enda mer og bli mer tekniske, flyttes de opp i nivå. Det er trenerne som avgjør når hver enkelt danser er moden for dette.

LEARN MORE